Te putem
ajuta?

Suntem aici pentru tine.
Contactează-ne.

Politică de confidențialitate

1. Prezentare generală a principiilor noastre de protecție a datelor

Informații generale

Informațiile următoare vă vor oferi o prezentare generală a modurilor în care vor fi folosite datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru. „Date cu caracter personal” se referă la toate datele ce pot fi utilizate pentru a vă identifica. Pentru informații mai detaliate despre protecția datelor, vă rugăm să consultați Nota de Informare de Protecție a Datelor pe care am inclus-o mai jos.

Colectarea datelor pe site-ul nostru

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site (adică „controler de date”)?

Datele colectate prin intermediul acestui site sunt procesate de către operatorul site-ului, ale cărui informații de contact sunt disponibile în secțiunea „Cerințe legale”.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Colectăm date personale pe care ni le oferiți direct de la dumneavoastră. Aceste date pot fi, de exemplu, informațiile pe care le introduceți în formularul nostru de contact.
Sistemele noastre IT înregistrează în mod automat și alte date atunci când vizitați site-ul. Aceste date se referă, în principal, la informații tehnice (de exemplu, tipul de browser web folosit, sistemul de operare sau ora la care a fost accesat site-ul). Aceste informații sunt înregistrate automat atunci când accesați site-ul.

Cu ce scop folosim datele dumneavoastră?

O parte a informațiilor este necesară pentru a garanta că puteți accesa site-ul fără erori. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza modelele de consum a informației de pe site.

Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește informațiile dumneavoastră?

Aveți dreptul să primiți, în orice moment, informații despre sursa, destinatarii și scopul pentru care sunt arhivate datele dumneavoastră cu caracter personal, fără să fiți nevoit să plătiți nici un fel de taxă pentru aceste informații. Aveți, de asemenea, dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie corectate, blocate sau șterse. Vă rugăm să ne contactați oricând la adresa indicată în secțiunea „Cerințe legale” dacă aveți întrebări despre aceste sau alte prevederi legate de protecția datelor cu caracter personal. Aveți, de asemenea, dreptul să depuneți o plângere către autoritatea de supraveghere competentă.
În plus, în anumite circumstanțe, aveți și dreptul să cereți ca procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie restricționată. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Declarația de Protecție a Datelor disponibilă în secțiunea „Dreptul la Restricționarea Procesării Datelor”.

Instrumente de analiză și instrumente oferite de furnizori terțe persoane

Există posibilitatea ca profilele dumneavoastră de browsing să fie analizat statistic atunci când vizitați acest site. Astfel de analize se realizează, de regulă, cu ajutorul cookie-urilor și prin ceea ce numim programe de analiză. Aceste analize sunt anonime, ceea ce înseamnă că profilul de browsing nu poate fi legat de identitatea dumneavoastră. Aveți opțiunea să vă opuneți realizării acestor analize sau să preveniți realizarea lor alegând să nu utilizați anumite instrumente. Pentru mai multe informații despre acest subiect, vă rugăm să consultați Declarația de Protecție a Datelor de mai jos.
Aveți opțiunea să vă opuneți realizării acestor analize. Vă vom informa cu privire la opțiunile dumneavoastră de a vă opune în această Declarație de Protecție a Datelor.

2. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestui site și a paginilor sale privesc protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal cu multă seriozitate. De aceea, considerăm datele dumneavoastră cu caracter personal ca fiind informații confidențiale și le utilizăm în conformitate cu reglementările legale de protecție a datelor și cu această Declarație de Protecție a Datelor.
De fiecare dată când utilizați acest site, o varietate de informații cu caracter personal vor fi colectate. Datele cu caracter personal includ date ce pot fi utilizate pentru a vă identifica. Această Declarație de Protecție a Datelor explică ce tipuri de date colectăm și în ce scop le utilizăm. Documentul explică, de asemenea, și scopul în care sunt colectate aceste date.
Vă aducem la cunoștință, în acest context, că transmiterea datelor prin Internet (adică prin comunicarea prin email) poate fi susceptibilă unor încălcări ale securității. Protecția completă a datelor împotriva accesului din partea unor terțe părți nu este posibilă.

Informații despre operatorul de date (numit „controler de date” în acest document GDPR)

Controlerul procesării de date al acestui site este:

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Straβe der Nationen 25
09111 Chemnitz

Telefon: +49 371 6900-0
Email: chemnitz@chemnitz.ihk.de

Controlerul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, ia decizii despre scopul și resursele necesare procesării datelor cu caracter personal (adică nume, adrese de email etc.)

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor conform legii

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

Justitiar der IHK Chemnitz,
Datenschutzbeauftragter
Region Chemnitz

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Straβe der Nationen 25
09111 Chemnitz

Telefon: 0371/6900 – 1122
Email: datenschutz@chemnitz.ihk.de

Retragerea consimțământului dumneavoastră pentru procesarea datelor

O serie de operațiuni de procesare a datelor sunt posibile doar în contextul exprimării explicite a consimțământului dumneavoastră. Puteți, de asemenea, să vă retrageți oricând consimțământul pe care ni l-ați oferit deja. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să ne trimiteți o notificare informală prin email. Această acțiune nu va prejudicia caracterul legal al colectării datelor înainte de momentul revocării consimțământului.

Dreptul de a vă opune colectării datelor în cazuri speciale; dreptul de a vă opune publicității directe (Art. 21 GDPR)

În cazul în care datele sunt procesate în baza Articolul 6 alineat (1) litera (e) sau (f) GDPR, aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive ce țin de situația dumneavoastră unică. Acest drept este valabil și în cazul oricărui profil realizat pe baza acestor prevederi. Pentru a identifica baza legală de care este legată orice operațiune de procesare a datelor, vă rugăm să consultați această Declarație de Protecție a Datelor. Dacă vă exprimați opoziția, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal la care face referire această obiecție, decât în cazul în care putem să prezentăm motive întemeiate referitoare la protecția lor pentru procesarea datelor dumneavoastră, motive care să depășească interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă scopul procesării se referă la cererea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale (opoziție în temeiul Articolul 21 alineat (1) GDPR).
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în scopul marketing-ului direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment procesării datelor dumneavoastră afectate. Acest drept este valabil și în cazul profilării, dacă această activitate este legată de această publicitate directă. Dacă vă opuneți, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate ulterior în scopul publicității directe (opoziție în temeiul Articolul 21 alineat (2) GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere Competentă

În cazul violării prevederilor GDPR, persoana vizată are dreptul să înregistreze o plângere la Autoritatea de Supraveghere Competentă, în special în statul membru al Uniunii Europene în care locuiește sau lucrează în mod obișnuit sau în locul în care se presupune că s-a realizat încălcarea. Dreptul de a depune o plângere poate fi folosit indiferent de existența altor proceduri administrative sau juridice disponibile ca opțiuni de acțiune legală.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să cereți să vă predăm, dumneavoastră sau unei terțe părți, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit mecanic, orice date pe care le procesăm automat în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a îndeplini un contract. Dacă ne cereți transferul direct al datelor către alt controler, această acțiune va fi realizată doar în măsura în care mijlocele tehnice o permit.

Criptare SSL și/ sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmisia conținutului confidențial, precum ordine de achiziție sau întrebări pe care ni le trimiteți ca operator al site-ului, site-ul utilizează programe de criptare fie SSL, fie TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă din browser se modifică din „http://” în „https://” și prin apariția iconiței cu lacăt în linia browser-ului.
Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terțe părți.

Informații despre blocarea, corectarea sau ștergerea datelor

În sfera prezentelor prevederi legale aplicabile, aveți dreptul să cereți informații în orice moment despre datele dumneavoastră cu caracter personal arhivate, sursa și destinatarii lor, precum și despre scopul procesării datelor. Aveți dreptul, de asemenea, să cereți rectificarea, restricționarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări specifice despre acest subiect sau orice alte întrebări referitoare la protecția datelor, vă rugăm să ne contactați oricând la adresa indicată în secțiunea „Cerințe legale”.

Dreptul de a cere restricții de procesare

Aveți dreptul să cereți aplicarea de restricții privind procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, puteți să ne contactați oricând la adresa indicată în secțiunea „Cerințe legale”. Dreptul de a cere restricții de procesare se aplică în următoarele situații:

  • În cazul în care contestați corectitudinea datelor arhivate de noi, în mod uzual, vom avea nevoie de timp pentru a verifica solicitarea dumneavoastră. În perioada în care realizăm această verificare, aveți dreptul să ne cereți să restricționăm procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • Dacă procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost/ este realizată într-un mod nelegal, aveți opțiunea de a cere restricționarea procesării datelor dumneavoastră în loc să cereți ștergerea lor.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal și dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a vă exercita, apăra sau solicita drepturile legale, aveți dreptul să cereți restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu ștergerea lor.
  • Dacă ați ridicat o obiecție în temeiul Articolului 21 alineatul (1) GDPR, drepturile dumneavoastră și drepturile noastre vor trebuie puse în balanță. Atâta timp cât nu se stabilește drepturile cui prevalează, aveți dreptul să cereți restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați cerut restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – cu excepția arhivării lor – pot fi procesate doar în contextul consimțământului dumneavoastră sau pentru a cere, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau juridice sau pentru motive importante de interes public citate de către Uniunea Europeană sau către un Stat Membru al Uniunii.

3. Informații generale și informații obligatorii

Cookie-uri

În anumite situații, site-ul nostru și paginile sale utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri”. Cookie-urile nu dăunează calculatorului dumneavoastră și nu conțin viruși. Scopul cookie-urilor este să facă utilizarea site-ului nostru mai prietenoasă, eficientă și sigură. Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt plasate în computerul dumneavoastră și stocate de către browser-ul dumneavoastră.
Cele mai des utilizate cookie-uri sunt așa numitele „cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse în mod automat odată ce părăsiți site-ul nostru. Alte cookie-uri vor rămâne arhivate pe dispozitivul dumneavoastră până le ștergeți. Aceste cookie-uri ne dau posibilitatea să vă recunoaștem browserul data următoare când ne vizitați site-ul.
Puteți să vă ajustați setările browser-ului pentru a vă asigura că sunteți notificat de fiecare dată când sunt folosite cookie-uri și pentru a vă permite să acceptați utilizarea de cookie-uri doar în cazuri specifice sau pentru a exclude acceptarea cookie-urilor fie în anumite situații, fie în general, și pentru a activa ștergerea automată a cookie-urilor atunci când închideți browser-ul. Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului.
Cookie-urile ce sunt necesare pentru performanța tranzacțiilor realizate prin comunicații electronice sau pentru a oferi anumite funcții pe care doriți să le folosiți (spre exemplu, funcția de coș de cumpărături) sunt stocate în temeiul Articolului 6 alineat (1) litera (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru a garanta livrarea optimă și fără erori a serviciilor. Dacă este necesară stocarea altor tipuri de cookie-uri (de exemplu, cookie-uri pentru analiza profilul dumneavoastră de browsing), acestea sunt discutate într-o altă secțiune separată a acestei Declarații de Protecție a Datelor.

Fișiere jurnal de server

Furnizorul acestui site și al paginilor sale colectează și stochează automat informații în așa numitele fișiere jurnal de server, pe care browser-ul dumneavoastră ni le comunică automat. Aceste informații includ:

  • Tipul și versiunea de browser utilizat
  • Sistemul de operare utilizat
  • Adresa URL a site-ului de la care a fost trimis utilizatorul
  • Adresa gazdă a computerului care accesează site-ul
  • Ora la care a fost chestionat serverul
  • Adresa IP

Aceste date nu sunt cumulate cu alte surse de date.
Aceste date sunt înregistrate în temeiul Articolului 6 alineat (1) litera (f) GDPR. Operatorul site-lui are un interes legitim în redarea tehnică fără erori și în optimizarea site-ului. Acestea pot fi realizate doar dacă sunt înregistrate fișierele jurnal de server.

Cereri prin email, telefon sau fax

Dacă alegeți să ne contactați prin email, telefon sau fax, cererea dumneavoastră, inclusiv toate datele dumneavoastră cu caracter personal ce rezultă din aceasta (nume, cerere) vor fi stocate și procesate în scopul procesării cererii dumneavoastră. Noi nu dăm transferam aceste date mai departe fără consimțământul dumneavoastră.
Procesarea acestor date se face în baza Articolului 6 alineat (1) litera (b) GDPR, în cazul în care cererea dumneavoastră este legată de executarea unui contract sau este necesară pentru a duce la bun sfârșit măsuri pre-contractuale. În orice altă situație, procesarea se face în baza consimțământului dumneavoastră (Articolul 6(1) a GDPR) și/sau în baza intereselor noastre legitime (Articolul 6(1) f GDPR), având în vedere faptul că avem un interes legitim în procesarea eficientă a cererilor ce ne sunt adresate.
Datele pe care ni le furnizați prin cererile de contact rămân în posesia noastră până când ne cereți să le ștergem, să revocăm consimțământul oferit pentru stocarea sau în cazul în care lipsește scopul pentru stocarea datelor (de exemplu, după ce cererea dumneavoastră a fost procesată). Prevederile legale obligatorii – în special perioadele legale de retenție a datelor – nu sunt afectate.

4. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics

Acest site utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., Amphiteatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, SUA.
Google Analytics utilizează așa numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text ce sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit analiza modului de utilizare a site-ului de către vizitatori. Informațiile generate de cookie-uri în urma utilizării acestui site sunt, de obicei, transferate către un server Google din Statele Unite ale Americii, unde sunt stocate.
Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se realizează în baza Articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza profilului de utilizare pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și activitățile de publicitate ale operatorului.

Anonimizarea IP-ului

Acest site are activată funcția de anonimizare a IP-ului. De aceea, adresa IP a dumneavoastră va fi abreviată de Google în Statele Membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Acordul privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă către Statele Unite ale Americii. Adresa IP completă va transmisă către unul din serverele Google din SUA și abreviată acolo doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site, Google va utiliza această informație pentru a analiza modul în care folosiți acest site și a genera rapoarte asupra activității pe site și pentru a oferi alte servicii operatorului acestui site, servicii ce sunt legate de utilizarea site-ului și a Internetului. Adresa IP transmisă, coroborată cu Google Analytics din browser-ul dumneavoastră, nu va fi utilizată împreună cu alte date aflate în posesia Google.

Plug-in pentru browser

Aveți la dispoziția dumneavoastră opțiunea de a preveni arhivarea cookie-urilor făcând schimbări pertinente la setările software-ului browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că, în acest caz, s-ar putea să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site. Mai mult decât atât, aveți opțiunea de a preveni înregistrarea de către Google a datelor generate de cookie-uri și afiliate utilizării site-ului (inclusiv adresa IP), precum și procesarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Opoziție la înregistrarea datelor

Aveți opțiunea de a preveni înregistrarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics prin accesarea următorului link. Astfel, veți plasa un cookie de opt out, ce previne înregistrarea datelor dumneavoastră rezultate din orice vizite pe care le veți realiza pe site: Dezactivare Google Analytics
Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics utilizează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Declarația Google de Confidențialitate a Datelor la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

Procesarea datelor contractuale

Am încheiat cu Google Analytics un acord de procesare a datelor contractuale și respectăm complet cele mai stricte reglementări ale autorităților germane de protecție a datelor atunci când utilizăm Google Analytics.

Parametri demografici oferiți de Google Analytics

Acest site utilizează funcția de „parametri demografici” oferită de Google Analytics. Aceasta face posibilă generarea de rapoarte ce oferă informații despre vârsta, genul și interesele vizitatorilor site-ului. Sursele acestor informații sunt reprezentate de publicitate oferită de Google în bază de interes, precum și date despre vizitatori obținute de la furnizori terțe persoane. Aceste date nu pot fi alocate niciunui utilizator individual. Aveți opțiunea de a dezactiva oricând această funcție prin schimbarea setărilor de publicitate din contul dumneavoastră Google sau puteți interzice în general înregistrarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics așa cum se explică în secțiunea „Opoziție la înregistrarea datelor”.

Perioada de arhivare

Date despre utilizatori sau nivelul incidentului înregistrate de Google și legate de cookie-uri, ID-ul de utilizator sau ID-ului de publicitate (de exemplu, cookie-uri DoubleClick sau ID-ul de publicitate Android) vor fi anonimizate și șterse după 14 luni. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro

etracker

Site-ul nostru utilizează serviciul de analiză etracker. Furnizorul acestui serviciu este etracker GmbH, Erste Brunnenstraβe 1, 20459 Hamburg, Germania. Serviciul face posibilă generarea unui profil de utilizator sub un pseudonim bazat pe date. Cookie-uri pot fi utilizate pentru a permite generarea acestui profil. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiune ce sunt arhivate local în drive-ul temporar al browser-ului dumneavoastră de Internet. Aceste cookie-uri ne permit să vă recunoaștem browser-ul atunci când reveniți pe site. Datele colectate cu ajutorul tehnologiilor etracker nu vor fi utilizate în absența unei declarații separate de consimțământ oferite de subiectul datelor pentru a identifica personal utilizatorii site-ului nostru și nici nu vor fi folosite împreună cu alte date cu caracter personal disponibile despre deținătorului pseudonimului.
Cookie-urile etracker vor rămâne pe dispozitivul dumneavoastră până le ștergeți.
Stocarea cookie-urilor etracker și utilizarea acestui instrument de analiză se realizează în baza Articolului 6 alineat (1) litera (f) GDPR. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza profilelor de utilizare pentru a optimiza oferta web și publicitatea oferită de operator.
Aveți dreptul oricând să vă opuneți colectării și arhivării datelor, fapt ce va afecta orice tranzacții viitoare. Pentru a vă opune colectării și stocării de date cu efect viitor, vă rugăm apăsați următorul buton. Acest fapt va conduce la plasarea unui cookie de opt out sub numele de „_et_oi_v2” de către etracker. În viitor, acesta va garanta că datele vizitatorilor de pe browser-ul dumneavoastră nu vor mai fi colectate și arhivate pentru acest domeniu de către etracker. Vă rugăm să nu ștergeți acest cookie specific atâta timp cât intenționați să vă mențineți opoziția. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de Protecție a Datelor a etracker disponibilă pe: https://www.etracker.com/en/data-privacy.

Executarea unui acord de procesare a datelor contractuale

Am încheiat cu etracker un acord de procesare a datelor contractuale și respectăm complet cele mai stricte reglementări ale autorităților germane de protecție a datelor atunci când utilizăm etracker.

Facebook Pixel

Pentru a măsura ratele noastre de conversie, site-ul nostru utilizează pixelul Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”).
Acest instrument permite monitorizarea utilizatorilor pe pagină atunci când aceștia au accesat-o printr-un click pe o reclamă din Facebook. El face posibilă analiza eficienței reclamelor din Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și pentru optimizarea campaniilor viitoare de publicitate.
Pentru noi ca operator al site-ului, datele colectate sunt anonime. Noi nu putem trage niciun fel de concluzii referitoare la identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, Facebook arhivează informațiile și le procesează, ceea ce face posibilă realizarea unei conexiuni către profilul utilizatorului respectiv și Facebook poate utiliza aceste date în scopuri proprii de publicitate în conformitate cu Politica Facebook de Utilizare a Datelor. Aceasta permite platformei Facebook să afișeze reclame pe pagini Facebook, dar și în alte locații din afara platformei. Ca operatori ai acestui site, noi nu avem nici un control asupra modurilor în care sunt utilizate astfel de date.
Utilizarea pixelului Facebook se realizează în baza Articolului 6 alineat (1) litera (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în realizarea de campanii eficiente de publicitate, ce includ, de asemenea, social media.
Puteți găsi mai multe informații despre protecția intimității dumneavoastră în Politica Facebook de Confidențialitate a Datelor la https://www.facebook.com/about/privacy.
Aveți, de asemenea, opțiunea să dezactivați funcția de remarketing „Custom Audiences” din secțiunea de setări pentru reclame disponibilă pe https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru a o putea dezactiva, va fi necesară logarea dumneavoastră în contul de Facebook.
Dacă nu aveți cont de Facebook, puteți dezactiva orice fel de publicitate realizată de Facebook pe site-ul Alianței Europene de Advertising Digital: http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele.

5. Plug-in-uri și instrumente

YouTube cu integrare a funcției extinse de protecție a datelor

Acest site utilizează plug-in-uri ale platformei YouTube, ce este operată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.
Utilizăm YouTube în modul de protecție extinsă a datelor. Conform YouTube, acest mod garantează faptul că YouTube nu va stoca nici un fel de informații despre vizitatori pe acest site înainte ca ei să urmărească video-ul. Totuși, aceasta nu înseamnă că nu există posibilitatea ca datele să fie partajate cu parteneri YouTube ca rezultat al modului de protecție extinsă a datelor. Spre exemplu, indiferent dacă ați vizionat un video sau nu, YouTube va stabili întotdeauna o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick.
Imediat ce începeți să vizionați un video YouTube pe site-ul nostru, se va realiza automat o conexiune cu serverele YouTube. Astfel, serverul YouTube va primi notificări referitoare la care pagini ale site-ului ați accesat. Dacă sunteți logat în contul dumneavoastră de YouTube atunci când ne vizitați site-ul, îi permiteți YouTube să aloce direct profilului dumneavoastră profilul de browsing. Aveți opțiunea de a preveni acest lucru prin delogarea de pe contul dumneavoastră de YouTube.
Mai mult, odată ce ați început vizionarea unui video, YouTube va putea să plaseze diferite cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră. Cu ajutorul acestor cookie-uri, YouTube va putea să obțină informații despre vizitatorii site-ului nostru. Printre altele, aceste informații vor fi folosite pentru a genera statistici video ce au ca scop îmbunătățirea site-ului pentru a fi mai prietenos pentru utilizatori și pentru a preveni încercări de comitere de fraude. Aceste cookie-uri vor rămâne pe dispozitivul dumneavoastră până când le veți șterge.
În anumite circumstanțe, alte tranzacții suplimentare de procesare a datelor pot fi inițiate după ce ați început să vizionați un video YouTube, tranzacții pe care nu le putem controla.
Utilizarea YouTube se realizează în baza interesului nostru de a prezenta conținutul nostru online într-o manieră atractivă. Conform Articolului 6 alineat (1) litera (f) GDPR, acesta reprezintă un interes legitim.
Pentru mai multe informații referitoare la modul în care YouTube utilizează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica YouTube de Confidențialitate a Datelor disponibilă pe https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

Vimeo

Site-ul nostru utilizează plug-in-uri ale portalului video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Atunci când vizitați una din paginile site-urilor noastre ce integrează un plug-in Vimeo, se va realiza o conexiune cu serverele Vimeo. Astfel, serverul Vimeo va primi informații referitoare la care pagini ale site-ului ați accesat. Mai mult decât atât, Vimeo va primi adresa IP a dumneavoastră. Acest lucru se va întâmpla și dacă nu sunteți logat în contul dumneavoastră de Vimeo sau nu aveți un astfel de cont. Informația înregistrată de Vimeo va fi transmisă serverului Vimeo din SUA.
Dacă sunteți logat în contul dumneavoastră de Vimeo, îi veți permite platformei să coreleze direct profilul dumneavoastră de browsing cu profilul personal. Puteți preveni acest lucru dacă alegeți să vă delogați din contul dumneavoastră Vimeo.
Utilizarea Vimeo se realizează în baza interesului nostru de a prezenta conținutul nostru online într-o manieră atractivă. Conform Articolului 6 alineat (1) litera (f) GDPR, acesta este un interes legitim.
Pentru mai multe informații referitoare la modul în care Vimeo utilizează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica Vimeo de Confidențialitate a Datelor disponibilă pe https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Acest site utilizează așa numitele Web Fonts furnizate de Google pentu a asigura utilizarea uniformă a fonturilor de pe acest site. Aceste fonturi Google sunt instalate local astfel încât să nu fie necesară realizarea unei conexiuni cu serverele Google în contextul acestei aplicații.